Kosten ziekteverzuim

Kosten ziekteverzuim

Dat ziekteverzuim veel geld kost weet iedere ondernemer. Dat je het verzuim goed kunt verzekeren weet bijna iedere ondernemer. Toch wordt op die verzekering (kosten 2 tot 3% van de loonsom) vaak bezuinigd. Een goede keuze voor degene die het risico kan dragen. Immer verzekeraars verdienen geld en dat geld kun je als ondernemer terug verdienen indien je het verzuim beheerst en de risico’s financieel kunt lopen. Een verkeerde keus voor de meeste MKB bedrijven. Immers die zijn financieel zelden draagkrachtig genoeg om twee jaar verzuim te dragen. Een reken voorbeeld:

 

Uitgaande van een gemiddeld jaarinkomen van 35.000 euro (bron CPB, 2014) zijn de kosten voor verzuim per dag makkelijk op een rij te krijgen:

 

Loondoorbetaling 153 euro
Vervanging 140 euro
Verlies aan productie en diensten (geschat) 40 euro
Kosten arbodienstverlening (gemiddeld) 5 euro
Begeleiding verzuim 5 euro
Totaal per dag 343 euro

Uit voorgaande is al snel af te leiden dat verzuim je ongeveer tweemaal zoveel kost als het salaris van de werknemer. Een kostenpost die alleen te dragen is door bedrijven die vervanging achterwege kunnen laten of door bedrijven met aanmerkelijke financiële reserves.

 

Over het algemeen geldt de regel dat bedrijven met minder dan 25 werknemers op de loonlijst het risico op verzuim niet kunnen dragen. Het ontstaan bij een niet verzekerd bedrijf van die grootte betekent niet zelden het ontstaan van financiële problemen. En regelmatig loopt er een kleine werkgever stuk op dit probleem. En dat terwijl verzuimrisico’s afdekken vaak te beperken is tot een kostenpost van ruim 2% van de loonsom. Voorwaar een percentage dat te overzien is. Zeker als je het afzet tegen de risico’s die je ontloopt.

Sorry, comments are closed for this post.

voorbeeldfoto-600x600

Bent u werkgever en heeft u

  • 10 tot 1.000 medewerkers
  • vraagstukken rond uw personeel en organisatie

En wilt u dat uw HR afdeling effectiever gaat werken? Werkxe heeft de expertise om u hierbij te ondersteunen.

 

Afspraak maken

Werkxe voldoet aan alle privacyrichtlijnen. Wij gaan zorgvuldig om met alle aan ons toevertrouwde persoonsgegevens. Wilt u weten hoe? Lees dan hier onze privacyverklaring.