Het ziekteverzuimpercentage in Nederland

Het ziekteverzuimpercentage in Nederland

Als je partijen als het FNV, de PvdA en het CDA moet geloven gaat het slecht met het verzuim in Nederland. De begeleiding door bedrijfsartsen laat te wensen over en de kosten voor de werkgever zijn te hoog. Is dit wel zo? Of liggen de feiten anders.

Als wij de zaken op een rij zetten dan schrik je snel. Overigens schrik je van het beperkte inzicht van de politici die voor ons de beslissingen nemen. De cijfers zijn een stuk rooskleuriger.

Toen Lubbers in 1990 de befaamde woorden ‘Nederland is ziek’ uitsprak was het verzuimpercentage 6,8%. Sinds die tijd zijn WAO en Ziektewet verregaand aangepast en grotendeels vervangen door WIA en Wet loondoorbetalingsverplichting. Je ziet na de eerste stappen op dit vlak al resultaat. Het ziekteverzuim daalde in 1995 naar 5,5%, bleef lang rond de 5% hangen en daalde verder vanaf 2002 (invoering Wet verbetering poortwachter) tot 4,5% in 2010 en uiteindelijk naar 3,8% in 2014. En in 2015 lijken wij daar nog onder te gaan komen.

Ziekteverzuim bedrijfstakken in % (bron CBS)

tabel blogbericht5

Met de daling van de verzuimpercentages zijn de kosten voor de werkgevers aanmerkelijk gedaald. De kosten, bestaande uit doorbetaling van loon, vervanging, kosten voor arbodienstverlening, kosten voor re-integratie, en kosten bij afscheid (transitievergoeding), zijn daarmee voor het collectief van werkgevers aanmerkelijk gedaald. Dat individuele MKB ondernemers en ZZP’ers zich veelal niet verzekeren, terwijl zij het risico eigenlijk niet kunnen dragen, lijkt nu aan de basis te liggen van de discussie dat gevoerd beleid moet worden veranderd. De feiten liegen echter niet. Werkxe kan het niet duidelijker brengen dan dit: “Nederland is niet meer ziek, de Nederlandse politiek is dat wel”.

Als wij wat aan het verzuim willen doen moeten wij gezien de tabel niet bij het MKB (grotendeels commerciële dienstverlening en een klein deel nijverheid) zijn, maar kennelijk vooral bij de niet commerciële dienstverlening (zorg en overheid). Laat de overheid daar gericht actie op inzetten. Daar vallen kosten te besparen die onze ondernemers rechtstreeks kunnen merken in een verlagen van de belastingdruk. En laat die kleine ondernemer die duur verzuim heeft zich gelukkig prijzen dat hij zich in Nederland relatief goedkoop kan verzekeren. Relatief goedkoop omdat het collectief zo’n laag verzuim kent!

Sorry, comments are closed for this post.

Bent u werkgever en heeft u

  • 10 tot 1.000 medewerkers
  • vraagstukken rond uw personeel en organisatie

En wilt u dat uw HR afdeling effectiever gaat werken? Werkxe heeft de expertise om u hierbij te ondersteunen.

 

Afspraak maken

Werkxe voldoet aan alle privacyrichtlijnen. Wij gaan zorgvuldig om met alle aan ons toevertrouwde persoonsgegevens. Wilt u weten hoe? Lees dan hier onze privacyverklaring.