Diensten

Diagnose

Heeft u uw zaken op het gebied van personeel en organisatie op orde? Kunt u adequaat inspelen op veranderingen en ontwikkelingen op personeelsgebied? Met onze HR-scan hebben wij snel in beeld waar de kracht zit binnen uw organisatie en waar uw personeels-aandachtspunten zijn. Onderdeel van deze zorgvuldige scan is een controle op uw huidige model arbeidsovereenkomst,

Personeelsregelingen, huishoudelijk reglement en documenten rondom wet en regelgeving bij arbo, ziekteverzuim en ontslag. Door onze praktische kennis en personeelsadvies weet u direct waar u aan toe bent.

 

Verzuimbegeleiding en vitaliteit

Een van onze specialismen is preventief personeelsadvies en begeleiding. Zo is een structureel laag ziekteverzuim de wens van iedere werkgever. Met een preventieve aanpak en gerichte begeleiding is duurzame inzetbaarheid mogelijk. Als verzuimregisseur met het juiste personeelsadvies en als bewaker van de Wet verbetering Poortwachter werken wij met u aan de beste oplossingen. Met een pro actief personeelsadvies naar uw arbodienst en naar u als werkgever resulteert dit in een aantoonbaar lager ziekteverzuim.
Taken en mogelijkheden worden in kaart gebracht met een unieke systematiek. Met onze eigen inzetbaarheidsmonitor, de inTouch Veerkracht Monitor, wordt de belasting in werk en de belastbaarheid van de medewerkers op elkaar afgestemd. Met de resultaten kunt u pro actief werken aan de lichamelijke en geestelijke vitaliteit van uw organisatie. Een win-win situatie voor u en uw medewerkers.

 

Personeelsadvies 

De wet en regelgeving rondom bijvoorbeeld Ziektewet, WIA en Arbobeleid wijzigt continu. Overheid en instanties als het UWV leggen ook steeds meer verplichtingen op. Daarom is een goed ingerichte organisatie zo belangrijk. Door overzicht in uw organisatie te brengen, kunt u flink besparen op personeelskosten. Heeft u als werkgever gericht personeelsadvies nodig? Wilt u weten waar u kunt besparen op personeelskosten? Of wilt u meer weten over instroom, doorstroom en uitstroom van personeel? Werkxe heeft de expertise.

Wij leveren een totaal pakket aan diensten en personeelsadvies die u verder helpt zoals:

 • het vormgeven van selectiemethoden, competentie- en functieanalyse;
 • het begeleiden van reorganisaties;
 • het opstellen of organiseren van uw HR procedures en processen ;
 • het geven van personeelsadvies en begeleiden van uw personeel en daarmee reduceren een voorkomen van ziekteverzuim;
 • het schrijven van een verzuimprotocol op maat;
 • het opzetten van een functionerings-, waarderings- en beoordelingssystematiek;
 • het vormgeven van maatwerk opleidingsprogramma’s;
 • het ondersteunen bij persoonlijke en teamontwikkeling;
 • het volgen en coachen van uw nieuwe medewerker;
 • het geven van personeelsadvies inzake organisatie verbetering middels grondige analyse;
 • het begeleiden van geschillen met uw personeel en bij ontslagzaken.

Wij zijn een contactpersoon voor externe instanties als UWV, de arbodienst of het re-integratiebedrijf. Bovendien zijn wij ook een coach die het bestaande team zelfstandig en onafhankelijk maakt.

 

Medezeggenschap

Wij kunnen voor u de medezeggenschap opzetten en geven u en uw ondernemingsraad (of personeelsvertegenwoordiging) personeelsadvies en begeleiding. Voor uw OR leden hebben wij maatwerk trainingen ontwikkeld. Heeft u of uw ondernemingsraad een vraagstuk of een advies dan wel een instemmingsaanvraag  dan kunnen wij u van dienst zijn.

 

Personeelsadministratie

Investeren in kennis en kunde voor uw medewerkers is zeer belangrijk. Voor een adequaat personeelsadvies is het opbouwen van data en vastlegging van een digitaal personeelsdossier noodzakelijk. In onze privacy gegarandeerd personeelsadministratie systeem registeren wij voor u ondermeer uw ziekteverzuim, dossiers met contractduur, personeelsdocumenten en registratie van opleidingen en bedrijfseigendommen.

 

Personeelsadvies en abonnement

Heeft u tijdelijke capaciteit nodig dan zijn onze interim HR specialisten voor u de oplossing. U bent altijd verzekerd van het juiste personeelsadvies en oplossingen op maat. Hiermee is een antwoord op uw personele vraagstukken verzekerd. Verder biedt personeeladvies op abonnementbasis u veel voordelen waarbij u bent verzekerd voor van een optimale service met een 24/7 bereikbaarheid. De uren zet u dus in als u ze nodig heeft als personeelsadvies. Interessant hierbij is onze bundelkorting. Tot 4 uur per maand betaald u € 280,= exclusief BTW. Tot 10 uur per maand betaalt u  € 700, = exclusief en tot 16 uur per maand € 1000, =  exclusief BTW.

Bent u een bedrijf met bijvoorbeeld 20 medewerkers? Wij bieden al een compleet personeelsadvies met een oplossing op maat voor € 14, = per maand per medewerker.

 

Neem contact op

voorbeeldfoto-600x600

Bent u werkgever en heeft u

 • 10 tot 1.000 medewerkers
 • vraagstukken rond uw personeel en organisatie

En wilt u dat uw HR afdeling effectiever gaat werken? Werkxe heeft de expertise om u hierbij te ondersteunen.

 

Afspraak maken

Werkxe voldoet aan alle privacyrichtlijnen. Wij gaan zorgvuldig om met alle aan ons toevertrouwde persoonsgegevens. Wilt u weten hoe? Lees dan hier onze privacyverklaring.