Loondoorbetaling bekorten

Loondoorbetaling bekorten

De CDA’ers Buma (fractieleider) en Heerma (woordvoerder Sociale Zaken) bepleiten in deze maand van geven in een ingezonden brief voor een bekorting van de loondoorbetalingsverplichting van het MKB. Tegelijkertijd wil het CDA een basisverzekering loondoorbetaling invoeren die ook voor de ZZP’er geldt. Dat lijkt op het eerste gezicht een mooie oplossing voor de MKB’er die juist twee jaar loon doorbetaald heeft aan een arbeidsongeschikte werknemer, die ook de arbodienstverlening en de re-integratie bleek te moeten betalen en welke uiteindelijk (toch echt ook door de politiek verzonnen) nog eens een transitievergoeding aan de werknemer moest meegeven bij het eindigen van het loondienstverband. Het lijkt een cadeautje, maar het is het niet.

Allereerst komt het cadeau van de partij die in alle regeringen heeft gezeten die de aanleiding zijn geweest voor de wetten die ten grondslag liggen aan de nu geldende regels. Voorwaar een cadeau van de hand die je eerst gestraft heeft dus.

Veel erger is het dat uit het cadeau blijkt dat Buma en Heerma de geschiedenis van verzuim niet kennen. Het was juist het uit de hand lopen van het verzuim in de collectieve regelingen met de daarbij behorende hoge kosten die de aanleiding vormden voor de aanpassing van beleid. En daarmee zijn de werkgevers in Nederland geholpen geweest. Het verzuimpercentage is lager dan ooit. De kosten samenhangend met verzuim en re-integratie zijn laag. Zeker indien deze afgezet worden tegen de nog steeds hoge kosten van collectieve regelingen als Ziektewet, WAJONG, WIA en WAO. Met een terugbrengen van het verzuimrisico (en wellicht ook de controle daarop) in het collectief bereikt men voor de werkgevers geen vermindering van kosten. Integendeel, de kosten zullen rap stijgen. Alleen omdat het over het collectief verdeeld wordt, duurt het lang voordat de individuele ondernemer dat ontdekt. Het adagium waarop de politiek lijkt te drijven.

Een ondoordacht advies dus van deze twee CDA bobo’s. Slecht onderbouwd en niet gehinderd door enige kennis over de materie. Een beetje dom ……

Sorry, comments are closed for this post.

Bent u werkgever en heeft u

  • 10 tot 1.000 medewerkers
  • vraagstukken rond uw personeel en organisatie

En wilt u dat uw HR afdeling effectiever gaat werken? Werkxe heeft de expertise om u hierbij te ondersteunen.

 

Afspraak maken

Werkxe voldoet aan alle privacyrichtlijnen. Wij gaan zorgvuldig om met alle aan ons toevertrouwde persoonsgegevens. Wilt u weten hoe? Lees dan hier onze privacyverklaring.